No upcoming meetings 06 Aug 2020

Release notes for version: 10.3.3

Author: Easy Admin Displayed: 13
Created: 17 Jul 2020 Updated: 17 Jul 2020
Version: 2
Tags:

Přeloženo -- --
MoreLess

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.3.3.

Vytížení zdrojů nezobrazuje úkoly z podprojektů

Předtím:
Vytížení zdrojů nezobrazovalo úkoly z podprojektů aktuálního projektu ve stromu vlevo a na časové ose.

Nyní:
Vytížení zdrojů zobrazuje úkoly z podprojektů aktuálního projektu ve stromu vlevo a na časové ose.

Image20200717035716_1.jpeg

Přidání přílohy k úkolu přetažením (drag-and-drop) z modálního zobrazení

Předtím:
Modální zobrazení nepodporovalo přidání přílohy k úkolu pomocí přetažení (drag-and-drop). To bylo možné pouze na detailu úkolu.

Nyní:
Modální zobrazení podporuje přidání přílohy k úkolu pomocí přetažení (drag-and-drop).

Filtr příloh narušuje možnost seskupování

Předtím:
Když filtrujete úkoly podle „Přílohy nejsou žádné“ + „Typ úkolu je“ + „Výsledky seskupení podle priority“, výstupní seznam obsahoval nesprávně seskupené výsledky.

Nyní:
Opraveno. Filtrování úkolů podle „Přílohy nejsou žádné“ + „Typ úkolu je“ + „Výsledky seskupení podle priority“ obsahuje správně seskupené výsledky.

Image20200717035716_2.jpeg

Aktuální uživatel by neměl být schopen se smazat/uzamknout

Předtím:
Aktuální uživatel byl schopen odstranit/zamknout sám sebe.

Nyní:
Aktuální uživatel se sám nemůže odstranit/zamknout.

Image20200717035716_3.jpeg

Problém s filtrem podúkolů

Předtím:
Bylo možné filtrovat úkoly podle neexistujících podúkolů zadáním jména, které neodpovídalo žádnému z existujících podúkolů.

Nyní:
Opraveno. Filtrování úkolů podle podúkolů je možné pouze zadáním jména, které odpovídá existujícímu podúkolů.

Image20200717035716_4.jpeg

Problémy s uživatelskými poli na kontaktech

Předtím:
Když uživatel vyplní uživatelské textové pole kontaktu, po chvíli obsah pole zmizel. Kromě toho se na kontaktu vůbec neobjevilo uživatelské pole „Pobočka klienta“, i když bylo u tohoto typu kontaktu zapnuto. Dále pak bylo do názvu pole „Organizace“ po určité době vloženo zpětné lomítko, i když jej uživatel odstranil.

Nyní:
Všechny tyto problémy s uživatelskými poli byly vyřešeny.

Problém s úpravou schůzek ostatních uživatelů

Předtím:
I když uživatel nebyl pozván na schůzku, s právem „Upravit schůzky“ by měl být stále schopen ji upravit, ale nebyl.

Nyní:
Opraveno. Právo k úpravám schůzek funguje pro všechny schůzky, včetně těch, na které nebyl uživatel pozván.

Image20200717035716_5.jpeg

Modul „Výkaz“ zahrnoval nepodporované entity

Předtím:
Modul „Výkaz“ na personalizované stránce obsahoval možnost konfigurace pro přidání nepodporovaných entit, jako jsou časové rozvrhy. V takovém případě nebyla v modulu zobrazena žádná data.

Nyní:
Nepodporované entity byly odstraněny z modulu „Výkaz“ na personalizované stránce.

Nelze vytvořit schůzku z nabídky profilu

Předtím:
Přestože uživatel neměl právo k vytvoření schůzky, tlačítko „Vytvořit schůzku“ bylo stále k dispozici na jeho uživatelském profilu. Po kliknutí se objevila chyba 403.

Nyní:
Opraveno. Tlačítko „Vytvořit schůzku“ je skryto pro uživatele, který nemá právo k vytvoření schůzky.

Image20200717035716_6.jpeg

Add picture from clipboard