Žádné plánované schůzky 12 Čvn 2021

Easy AdminPoznámky k verzi: 10.9.x

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 175
Vytvořeno: 06 Led 2021 Aktualizováno: 07 Led 2021
Verze: 4
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Pozorně si prosím přečtěte před aktualizací na verzi 10.9

Doporučená verze Ruby: 2.6.x

Oddělená práva pro Gantt a vytížení zdrojů

Na základě zpětné vazby od uživatelů jsme implementovali oddělení práv pro Gantt a vytížení zdrojů (VZ), které byly původně spravovány společnými právy. Nejčastější požadavky se týkaly možnosti povolit externím uživatelům čtení/zobrazení Ganttu, ale neumožnit jim vidět předepsané hodiny a jejich alokace, které jsou vidět ve VZ.

Předchozí stav

  • Zobrazit [typ] Gantt a vytížení zdrojů
  • Editovat [typ] Gantt a vytížení zdrojů

Nově

  • Zobrazit [typ] Gantt
  • Zobrazit [type] vytížení zdrojů
  • Editovat [type] Gantt
  • Editovat [type] vytížení zdrojů

Co nastane po upgrade?

Jednoduše, role, které měly aktivovány konkrétní práva společně pro Gantt a VZ, budou teď mít aktivovány příslušní práva samostatně pro Gantt a VZ => v povolených operacích pro vaše role se nic nemění.

Nastavujte obezřetně

Prosíme, abyste případné kombinace těchto práv nastavovali obezřetně a otestovali jejich očekávané chování, předtím, než je nastavíte do široké produkce.

Ačkoliv jsme testovali všechny možné případy a opravili nejširší paletu různých chyb, stále se mohou vyskytnout situace, které nemusí odpovídat vašemu očekávání. Jedním z důvodů je velice těsná funkční provázanost Ganttu a VZ, což technicky znemožňuje plné oddělení některých funkcí, či logiky.

Výsledkem mohou být zdánlivě závadná chování, například nefunkční přepínač z Ganttu do VZ (při povoleném zobrazení Ganttu, ale nepovoleném zobrazení VZ), nebo chyby typu 403 (přístup zakázán) při ukládání změn v Ganttu nebo VZ, s chybějícími právy.

Dalších 25 změn

Ostatní změny nejsou natolik zásadní, aby je bylo potřeba detailně popisovat, nicméně v součtu opět přináší zrychlení aplikace a zlepšení práce s některými prvky aplikace.

Přidat obrázek ze schránky