Žádné plánované schůzky 12 Čvn 2021

Easy AdminPoznámky k verzi: 10.12.1

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 54
Vytvořeno: 08 Dub 2021 Aktualizováno: 08 Dub 2021
Verze: 1
Klíčová slova:

Přeloženo ne -- --
VíceMéně

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.12.1.

Nekonzistence ukazatele %Hotovo na úkolech

Předtím:
Při porovnání mezi Rychlým editorem úkolů (modální zobrazení), Easy Ganttem, WBS a standardním zobrazením detailu úkolu došlo k nekonzistenci v ukazateli %Hotovo. Tento ukazatel se mohl lišit při prohlížení stejného úkolu pomocí různých editorů úkolu.

Nyní:
Opravena chyba v Rychlém editoru úkolů (modální zobrazení). Žádné nekonzistence v ukazateli %Hotovo na úkolech při prohlížení pomocí různých editorů úkolů.

Potenciální bezpečnostní hrozba související s uloženým XSS v poli názvu úkolu

Předtím:
V poli názvu úkolu existovala potenciální bezpečnostní hrozba související s uloženým XSS. Přinejmenším na dvou místech aplikace bylo možné spustit XSS payload.

Nyní:
Opraveno.

Panel vytížení zdrojů: Ukazatel využití uživatele (modul stránky) zobrazuje nesprávný maximální rozsah hodin

Předtím:
V Panelu vytížení zdrojů zobrazuje ukazatel využití uživatele (modul stránky) nesprávný maximální rozsah hodin v každém volitelném období: 48 hodin po dobu 7 dnů, 184 hodin po dobu 30 dnů a 520 hodin po dobu 90 dnů. Správný maximální rozsah by měl odpovídat 8 hodinám za pracovní den.

Nyní:
Opraveno. Maximální rozsah hodin v každém volitelném období odpovídá 8 hodinám za pracovní den.

Image20210408032040_1.png

Rychlý editor úkolů: Nelze uložit značku ❮TAB❯ v poli Komentář při logování stráveného času

Předtím:
Při logování stráveného času pomocí Rychlého editoru úkolů (modální zobrazení) nebyla značka ❮TAB❯ v poli Komentář validována, a proto bylo pole Komentář chybně považováno za prázdné. Pokud bylo vyplnění komentáře vyžadováno, strávený čas nebylo možné vůbec uložit.

Nyní:
Opraveno. Značka ❮TAB❯ v poli Komentář je validována a komentář je správně uložen k záznamu stráveného času.

Problém s vytvořením nového úkolu z filtru úkolů

Předtím:
Když byl nový úkol vytvořen z filtru úkolů uživatelem, který nebyl členem projektu definovaného v tomto filtru úkolů, byl úkol vytvořený tímto uživatelem neočekávaně umístěn pod jiný projekt, konkrétně ten poslední, pod kterým tento uživatel dříve vytvořil úkol.

Nyní:
V takové situaci je uživatel varován, že úkol bude vytvořen pod jiným projektem, než je ten, který je definován ve filtru úkolů.

Problém s designem v německém překladu Ganttova diagramu

Předtím:
U dlouhých slov v německém jazyce se data v Ganttově diagramu překrývala.

Nyní:
Opraveno.

Image20210408032040_2.png

Duplikované vyhledávací pole v sekci Administrace >> Projekty

Předtím:
Z důvodu problému s designem bylo vyhledávací pole v sekci Administrace >> Projekty omylem duplikováno po zadání a odstranění hledaného řetězce z tohoto pole.

Nyní:
Opraveno.

Přidat obrázek ze schránky