Žádné plánované schůzky 12 Čvn 2021

Easy AdminTypy uživatelů

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 4211
Vytvořeno: 06 Pro 2017 Aktualizováno: 22 Úno 2021
Verze: 30
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Jak na typy uživatelů

Nadefinujte si typy uživatelů pro jednodušší nastavování oprávnění, šablon, menu. Nastavení najdete v menu Další > Administrace > Typy uživatelů. Zobrazí se vám všechny už vytvořené typy a možnost vytvořit si nový vlastní typ uživatele. 

Image201608101315_1.jpg

 

Typ uživatele = konkrétní oprávnění, šablony, menu

V Easy Projectu je k dispozici více než 15 nadefinovaných globálních typů uživatelů. Každý typ uživatele má k dispozici připravenou šablonu s možnostmi, které reprezentují jeho vlastní odpovědnosti. Pro každý typ je již definováno nastavení oprávnění a workflow. Tato oprávnění se dělí na čtyři úrovně (ředitel, manažer, pracovník, externista) a mají již implementované role a práva. Díky tomu je spuštění Easy Projectu snadné - u každého uživatele stačí jedno kliknutí - výběr typu. Navíc máte nekonečné možnosti nastavení třeba vlastních šablon nebo menu. 

ER---User-types-and-permissions-03-1.jpg

Každý typ uživatele by měl mít nadefinovanou roli, tím si ušetříte další nastavování jednotlivých rolí každému nově vytvářenému uživateli. Pro udržení jednoduchého systému je k dispozici několik typických přednastavených rolí, podle nejběžnějších rolí ve firmách. 

Easy Project 2017 Global roles 01.jpg

Pokud do systému chcete pozvat nového uživatele, můžete mu už dopředu připravit konkrétní roli. 

Easy Project 2017 Global roles 05.jpg

Každý z uživatelských typů má připravenou konkrétní šablonu a menu, takže je může ihned využívat. 

Easy_Project_-_Help_Desk_-_Statistics.jpg

 

Přidání nového typu uživatele

Kliknutím na zelené tlačítko Nový typ uživatele se vám zobrazí tato stránka. 

Zde si můžete vybrat, jaké možnosti tento uživatel uvidí v horním menu, co mohou vidět ostatní uživatelé (Nastavení viditelnosti), zda zakládáte výchozí typ či zda se bude jednat o interního uživatele. 

Image201608101315_2.jpg

 

Příklady nastavení typu uživatele

Externí

Externí uživatel nemá k dispozici například horní Další Menu, ale pouze odkaz na Profil a link na Přihlášení/Odhlášení. Nemůže si také počítat odpracovaný čas a není zakomponován v Budget pluginech, takže jeho odpracovaný čas nelze vyúčtovat. Pokud tedy potřebujete pro své externisty počítat odpracovaný čas a osobní náklady, je nutné je nastavit jako interní uživatele. 

Image201608101315_3.png

Interní

Tento uživatel má k dispozici veškerá zobrazení kromě tlačítka Administrace.

Image201608101315_5.png

 

Vysvětleme si detaily

 • Výchozí? Interní?

Výběrem volby "Výchozí" si připravíte tento typ uživatele pro další využití (jako přednastavený) při vytváření nových uživatelů. Volba "Interní" umožňuje výběr, zda tento uživatelský typ bude firemní pracovník nebo externista či klient, a to s příslušnými oprávněními. 

 • Externí uživatelé nevidí na svém uživaelském profilu možnosti jako úkoly, odpracovaný čas, docházku nebo řízení zdrojů.
  Image201608151354_1.jpg
 • Externí uživatelé nevidí veřejné uložené filtry, jsou jim dostupné pouze jejich vlastní filtry.
 • Externí uživatelé nevidí odhadovaný čas ani u přidělených úkolů ani ve vytížení zdrojů.
 • Externí uživatelé nevidí aktivitu u projektu, ani když jsou k projektu přiřazeni.
 • Externí uživatelé nemají přístup na Social Portal.
 • Externí uživatelé si nemohou logovat odpracovaný čas a nejsou zahrnuti v Budget pluginech, takže jejich odpracovaný čas nelze jednoduše převádět do vyúčtování.
 • Administrátor nemůže být externím uživatelem, i když to může mít nastaveno v profilu.

Image201608101315_7.jpg

 • Uživatelské menu

Chcete-li svým uživatelům zpřístupnit pouze některá nastavení, například jim nedávat k dispozici pravé menu Další, ale přesto pro ně potřebujete přístup do některé z částí - například ke Znalostní bázi - využijte volbu Uživatelské menu. Zaškrtněte checkbox, zadejte jméno a přidejte konkrétní URL link. 

Image201608101315_8.jpg

Výsledek bude vypadat takto:

Image201608101315_9.jpg

 • Nastavení viditelnosti

Můžete vybrat jaké typy uživatelů uvidí jiné konkrétní typy. Na výběr je také možnost <<všechny>> - pak budou viditelné všechny ostatní v tu chvíli existující typy uživatelů. Pokud poté vytvoříte další nový typ uživatele, ten nebude vidět, dokud znovu nevyberete volbu zobrazovat <<všechny>>.

Image201608101315_10.png

 

Vestavěné role

Uživatelé jsou přidáváni do projektů ve zvolených rolích (přímo; zděděné z nadprojektů; zděděné ze skupiny, která je přiřazena na projekt). Nicméně, každá organizace má specifické osoby, které musí být členy všech projektů, např. vrcholní management, kvůli přístupu ke všem datům pro celkové reporty, nebo personalisté, kteří mohou sledovat aktivitu všech uživatel. Ke zjednodušení správy členství takovýchto uživatelů představujeme nové nastavení tzv. vestavěných rolí.

Jak nastavit

Nejprve se ujistěte, že je funkce aktivována v Modulech (Další » Administrace » Moduly » Definované vestavěné role » Upravit » aktivovat).

Image20210129233515_1.jpeg

Po aktivaci přejděte na typ uživatele a zvolte vestavěnou roli.

Image20210129233515_2.jpeg

Jak to funguje

Zde je moment, který vyžaduje obezřetnost, aby nedošlo k nesprávnému výsledku. Uživatel, který je v typu, který má nastavenou vestavěnou roli, se automaticky stává členem všech projektů, pokud v nich již není přiřazen. Je-li na některých projektech přidán jako člen standardními způsoby, vestavěná role na těchto projektech nebude aplikována. Je zřejmé, že tato funkce může vést k jisté dualitě nastavování členství. Proto doporučujeme, pokud se rozhodnete na některé typy uživatel aplikovat vestavěnou roli, abyste uživatelé toho typu odebrali jako členy ze všech projektů a šablon, aby byli spravovány pouze vestavěnou rolí. Pokud tyto uživatele někdo přidá do projektů ručně, nic to v systému nerozbije, ale může vést k ztrátě nebo získání některých práv. V nastavení projektu, sekci členové, jsou uživatelé s vestavěnou rolí zobrazeni v samostatné sekci.

Image20210222114845_1.jpeg

Přidat obrázek ze schránky