No upcoming meetings 06 Aug 2020

Barevné schéma

Author: Easy Admin Displayed: 3568
Created: 17 Dec 2017 Updated: 29 Jul 2020
Version: 11
Tags: colors

Přeloženo yes -- --
MoreLess

Jak nastavit barevné rozlišení úkolů

Barevné odlišení úkolů nastavíte přes sledování úkolů - jděte do Administrace > Nastavení > Sledování úkolů. Vyberte si jedno ze tří možných použití (není možné zvolit více najednou). 

Easy_Project_2017_Color_schemes_1.png

Pokud si zvolíte barevné schéma pro pole s textem, barva se nezmění pro celou položku. Barevně se odliší pouze text odkazu (který lze rozkliknout), tedy ten, který je aktivním linkem - jako například předmět úkolu, název projektu a podobně. Naopak stavy, aktivity, data a podobně nejsou aktivním linkem, proto jejich barva zůstane nezměněna, jak je vidět na následujícím obrázku.

Easy_Project_2017_Color_schemes_2.png

Barva podle Priority úkolu

Barva úkolů se bude nastavovat podle jejich priority. Barevné schéma pro každou z priorit můžete nastavit v Administraci > Kategorie > Priority úkolů. Každá z priorit může mít jinou barvu, takže je snadné na první pohled rozpoznat prioritu úkolu - který musí být zpracován hned a který může posečkat. 

Easy_Project_2017_Color_schemes_3.png

Barva podle Stavu úkolu

Úkoly se budou barevně odlišovat podle stavu, ve kterém se nacházejí. Stavům úkolů nastavíte barvy v Administraci > Stavy úkolů. Každý stav úkolu může mít jiné barevné schéma, proto jednotlivé stavy svých úkolů jednoduše rozlišíte.

Easy_Project_2017_Color_schemes_4.png

Barva podle Typu úkolu

Barevné schéma lze nastavit odlišně pro jednotlivé typy úkolů - jděte do Administrace > Typy úkolů. Díky tomu snadno rozlišíte různé typy svých úkolů.

Easy_Project_2017_Color_schemes_5.png

Nastavení barevného schéma je vždy stejné. U každé z voleb - u stavu, typu úkolu nebo nastavení priorit si vyberete v dolní části požadovanou barvu a schéma podle ukázky.

Easy_Project_2017_Color_schemes_6.png

Typy úkolů, Stavy úkolů
Add picture from clipboard