No upcoming meetings 06 Aug 2020

Vlastní stránky

Author: Easy Admin Displayed: 5203
Created: 20 Dec 2017 Updated: 29 Jul 2020
Version: 14
Tags: custom pages

Přeloženo yes -- --
MoreLess

Jak nastavit vlastní stránky (přizpůsobení stránek)

Možnost Přizpůsobit stránky umožňuje vytvořit si vlastní šablony pro homepage, úvodní stránku přehledu projektů nebo CRM v Easy Project.

 

Obsah

Role a práva
Jak vlastní stránky nastavit
Další způsoby nastavení šablony stránek
Předinstalované stránky
Corner situations

 

Role a práva

V sekci Přizpůsobit stránky může povolit nastavení vlastních stránek (např. vytvoření nebo editace šablony stránky, povolení použití vlastní stránky pro uživatele) pouze administrátor nebo částečný administrátor. Toto oprávnění může být nastaveno vybraným uživatelům.

Easy_Project_2017_Custom_pages_1.png

Má-li uživatel povoleno "Úprava mojí stránky", pak si může editovat pouze svou vlastní homepage (nikoliv ji upravovat obecně ostatním uživatelům).

Easy_Project_2017_Custom_pages_2.png

 

Jak vlastní stránky nastavit

Jděte na Menu Další > Administrace > Přizpůsobení stránek. Na hlavní stránce vidíte seznam šablon pro Vlastní stránky (pro vaši homepage), pro homepage Projektů nebo přehled CRM projektu. Vyberte si jednu z nabízených entit a klikněte vpravo na zelené tlačítko Přehled šablon.

Easy_Project_2017_Custom_pages_3.png

Pro každou z entit můžete mít neomezený počet šablon, jak je vidět na obrázku. Každá šablona je rozlišitelná podle jména a popisu. V naší ukázce vidíte názvy šablon vybrané podle uživatelských rolí, tedy projektový manažer, pracovník, zákazník a tak dále. U šablony si také můžete zadat krátký popis, upřesnění. Pro vytvoření nové šablony klikněte na zelené tlačítko "Nová stránka" v pravém horním rohu. Jak vidíte na obrázku, v seznamu má každá šablona napravo ještě nabídku několika dalších možností.

Easy_Project_2017_Custom_pages_4.png

  • Rozvržení modulů - umožní přidat nebo odebrat moduly ze šablony, postup je stejný jako při standardních úpravách vlastní stránky.
  • Aplikovat šablonu na konkrétní uživatele - umožní použít vybranou šablonu pro konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů. Pozor, toto nastavení šablony uživatelům přepíše veškerá jejich osobní nastavení, která si provedli sami.
  • Upravit - můžete změnit základní vlastnosti šablony jako jméno, popis, výchozí hodnotu. 
  • Duplikovat - pro uložení kopie dané šablony.
  • Odstranit - pro smazání šablony.

 

Další způsoby nastavení šablony stránek

Kromě popsaných způsobů nastavení je také možné nastavit nebo upravit šablonu přímo v uživatelském účtu. Otevřete si záložku "Moje stránka", dále klikněte na oranžové tlačítko "Upravit stránku podle šablony", vyberte vhodnou šablonu a uložte (na obrázku).

Easy_Project_2017_Custom_pages_5.png

Dále v Menu Další > Administrace > Typy uživatelů > Předvolená šablona osobní stránky můžete zvolit vlastní stránku podle uživatelského typu, takže každý nově přidaný uživatel tohoto typu bude mít už výchozí připravený vzhled jeho úvodní stránky.

Easy_Project_2017_Custom_pages_6.png

Každý uživatel s právem "Úprava mojí stránky" si může vybrat vlastní šablonu z rozbalovacího menu přes volbu  přizpůsobení stránek. Uživatel s částečným oprávněním administrátora může také vytvářet a ukládat nové šablony - kliknutím na tlačítko "Nová stránka"

Easy_Project_2017_Custom_pages_7.png

 

Předinstalované stránky

Předinstalované stránky najdete v Administrace > Přizpůsobení stránek > Předinstalované stránky (v pravém bočním menu). Zde najdete přehled nástěnek nastavených podle konkrétní funkčnosti, například "Rozpočet - úvodní stránka", "Help desk - dashboard" a podobně. Přes stránku Komunity můžete sdílet nebo si stáhnout sdílenou šablonu pro kterýkoliv z přehledů či úvodních stránek (pomocí import/export funkce).

Easy_Project_2017_Custom_pages_8.jpg

 

Corner situations

Po úpravě šablony je nutné ji znovu nastavit ke konkrétnímu uživateli, aby se změny projevily (neprojeví se automaticky). 

Nástěnka
Add picture from clipboard