Žádné plánované schůzky 12 Čvn 2021

Easy AdminAgilní nástěnky - Scrum & Kanban

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 8220
Vytvořeno: 22 Pro 2017 Aktualizováno: 01 Bře 2021
Verze: 49
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Jak používat agilní nástěnky Scrum a Kanban

Video scrumVideo kanban, Webinář (anglicky)
Popis
Aktivace Scrum a Kanbanu v projektu
Role a práva
Scrum - vytvoření nového sprintu
Scrum - řízení backlogů projektu
Scrum - řízení sprintu
Scrum - grafy
Kanban - řízení projektových backlogů
Kanban - řízení Kanban nástěnky
Nastavení
Jak přidat plugin na stránku přehledu projektu nebo na vlastní úvodní stránku
Rychlá editace úkolů
Okrajové případy

 

Popis

Agilní nástěnka je v Easy Project modul pro agilní vývoj, známý z metod Scrum a Kanban. V modulu tak máte zobrazené sprinty, aktivní požadavky, úkoly a jejich stavy. Tento rozšiřující modul vám ve vaší firmě pomůže s agilním řízením nebo implementací agilní metody. 

Scrum je iterativní a inkrementální software framework pro řízení vývojového procesu. Je definován jako "flexibilní, celostní  strategie produktového vývoje, kde vývojový tým pracuje jako jeden celek na dosažení společného cíle", soupeří s "tradičním a sekvenčním" přístupem k výrobnímu procesu. Umožňuje týmu organizovat si práci samostatně, s podporou jak fyzické přítomnosti týmu na jednom místě, tak i úzké online spolupráce všech členů, stejně jako podporuje každodenní komunikaci členů vývojového týmu i zainteresovaných pracovníků. Klíčovým principem Scrumu je pochopení, že během výrobního procesu zákazník může měnit přístup, může měnit svá přání a požadavky (proměnlivost požadavků) a že nepředvídatelné změny nemohou být v tradičních a prediktivních způsobech tak snadno přijaty a do procesu zakomponovány.

Kanban je metoda řízení práce, kde jsou v rovnováze pracovní úkoly a dostupná kapacita. Pracovní úkoly jsou vizualizovány tak, aby pracovníci viděli postup prací i procesu, od prvotního zadání úkolu až po odevzdání zákazníkovi. Členové týmu pracují na úkolech vhodně podle svých možností, místo toho, aby byli nuceně zařazeni do procesu prostým přidělováním úkolů. V softwarovém vývoji Kanban poskytuje vizuální způsob řízení procesu, který napomáhá snazšímu rozhodování o tom co, kdy a kolik produkovat. Ačkoliv je tato metoda (inspirována původním systémem používaným v Toyotě pro efektivní výrobní proces) zamýšlena jako vhodná pro vývoj software a IT, může být aplikována pro jakékoliv profesionální služby, kde jsou pracovní výsledky spíše nehmotné než fyzické.

 

Aktivace Scrum a Kanbanu v projektu

Pokud jste si zakoupili a instalovali tento modul, ještě se ujistěte, že je ve vašem Easy Project aplikaci aktivovaný. Jděte do Menu Další > Administrace > Moduly > Projektové řízení

Easy_Project_2017_Agile_board_01.png

Agilní nástěnka je modul na úrovni projektů, takže prvním krokem bude nastavení v konkrétním projektu:

 1. Otevřete si konkrétní projekt, ve kterém chcete využít Agilní nástěnku.
 2. Jděte do Nastavení > Moduly.
 3. Zaškrtněte checkbox "Scrum" nebo "Kanban", klikněte na "Uložit".
 4. Záložky Scrum nebo Kanban už byste měli vidět v horním menu u svého projektu.

Easy_Project_2017_Agile_board_02.jpg

 

Role a práva

Nezbytná oprávnění, potřebná pro Scrum a Kanban nástěnky, můžete upravit v Administraci > Role a práva > Projektová práva > Kanban/Scrum. Pokud uživatel nemá dostatečná oprávnění (např. "upravit Kanban/Scrum"), jím nastavené změny budou viditelné jen na nástěnce, ale nebudou aplikovány do úkolů a po aktualizaci stránky bude vše v původním nastavení. 

Easy_Project_2017_Agile_board_03.jpg

 

Scrum - vytvoření nového sprintu

U vybraného projektu klikněte v horním menu na záložku Scrum, otevře se vám stránka pro vytvoření vašeho prvního sprintu. 

Vyplňte povinná pole:

 • Název sprintu
 • Začátek sprintu (nesmí být datum zpětně)

Další volby, které můžete zadat:

 • Cíl pro tento sprint
 • Datum dokončení (můžete nechat volné nebo zadat datum PO datu začátku sprintu)
 • Milník (všechny úkoly ve sprintu budou spojeny s tímto milníkem)
 • Použít úkoly ze všech projektů (umožní do tohoto sprintu přidat úkoly z jiných projektů)
 • Zobrazit úkoly dokončené za posledních X dní (počet dní, kdy budou dokončené úkoly stále zobrazovány ve sloupci Hotovo - starší dokončené úkoly už budou skryty; upozorňujeme, že toto funguje pouze pro sloupec Hotovo, nikoli pro jiné sloupce s uzavřenými úkoly)
 • Při vytváření prvního sprintu ponechte zaškrtnutou volbu "Nepřesouvat úkoly". Jinak se vám úkoly z ostatních vybraných či všech existujících sprintů přesunou do nového sprintu. 

Easy_Project_2017_Agile_board_04.png

 

Scrum - řízení backlogů projektu

Po kliknutí na vytvoření nového sprintu se dostanete na stránku pro přidání úkolů do backlogu, kde jsou tři sloupce: Úkoly pro backlog, Projektový backlog a Sprint backlog. V prvním sloupci najdete přehled všech úkolů (podle výchozího nebo vlastního filtru). Zde doporučujeme si nastavit vhodné filtry, díky tomu pak můžete jednodušeji zobrazit seznam úkolů, které chcete přidat do Projektového backlogu či do Sprint backlogu. 

Jednoduše přesuňte vybraný úkol funkcí drag and drop do sloupce Projektový backlog nebo Sprint backlog. Sloupec Projektový backlog vám pomůže s vybráním a uložením těch úkolů, které jsou relevantní pro zpracování, a manuálně tak nastavujete pořadí, ve kterém jsou úkoly dále posouvány do Sprint backlogu. Nicméně sloupec Projektový backlog nemusíte nutně použít, vzhledem k tomu, že můžete úkoly přesouvat rovnou až do sloupce Sprint backlog. Jakmile sem úkol přesunete, bude nalinkován na konkrétní sprint. Nezapomínejte, že úkol může být prolinkován pouze s jedním sprintem

Easy_Project_2017_Agile_board_05.png

 

Scrum - řízení sprintu

Jako další uvidíte přehled sprintu s jeho backlogy (vlevo) a několika dalšími prázdnými sloupci, které zde slouží pro různé stavy (fáze) sprintu. Jako výchozí se zobrazují "Nové", "Realizace", "Ke schválení" a "Dokončeno". Vedle těchto nadpisů se mohou zobrazovat čísla (například 38/45) - ta uvádějí započítané tzv. story points (nebo různé váhy úkolů)/a celkové skóre story points ve sprintu. Jaká hodnota se zde bude zobrazovat lze upravit v nastavení hodnot (více v kapitole Nastavení.)

Pomocí drag and drop opět přetáhněte jednotlivé úkoly ze Sprint backlog do požadovaného stavu, v jakém se nacházejí. Přejetím kurzoru myši přes jakýkoliv úkol ve sprintu se zobrazí malé okno s dalšími doplňujícími detaily daného úkolu, proto není nutné znovu úkol otevírat, pokud si chcete detaily připomenout. V bočním menu jednoduše vytvoříte nový sprint, můžete přepínat mezi jednotlivými sprinty nebo využít jakoukoliv z dalších nabízených možností. Vedle názvu sprintu jsou tři ikony, pomocí kterých můžete sprint editovat, uzavřít nebo smazat

Easy_Project_2017_Agile_board_06.png

V horní části přehledu sprintu je rozbalovací menu, ve kterém můžete přepnout zobrazení swimlane daného sprintu. Tak budete mít možnost vidět úkoly v jiném řazení nebo seskupené podle vybrané vlastnosti - konkrétně nadřazený úkol, přiřazeno, priorita, typ úkolu, autor nebo milník. Přesunem úkolů v těchto skupinách tak snadno a rychle změníte jejich atributy jako přiřazení (vybraným uživatelům), můžete měnit prioritu nebo úkol propojit s milníkem. 

Easy_Project_2017_Agile_board_07.png

Kdykoliv upravujete úkol, využijte rychlých možností v kontext menu, které se nabídnou po kliknutí pravým tlačítkem myši na řádce konkrétního úkolu. Vybírejte, přesouvejte nebo upravujte dva nebo více úkolů najednou - kombinací kláves SHIFT/CTRL + levým tlačítkem myši označíte všechny úkoly k úpravě. Pak použijte funkci drag and drop nebo jakoukoliv nabídku z kontext menu. 

Easy_Project_2017_Agile_board_08.jpg

 

Scrum - grafy

Burndown graf je grafické zobrazení zbývající práce vzhledem k času. Zbývající práce či úkoly (backlogy) jsou na vertikální ose, časový průběh na ose horizontální. Graf ukazuje pokrok v práci. To slouží k odhadu času potřebnému k dokončení všech úkolů. V agilním řízení jsou burndown grafy nejpoužívanějšími pro sledování průběhu sprintu. 

Klikněte na odkaz Grafy v pravém menu, uvidíte burndown graf se čtyřmi indikátory:

 1. Optimálně zbývá odpracovat (modrá) udává, kolik práce ještě zbývá v daném momentu, podle času do konce sprintu
 2. Reálně zbývá odpracovat (oranžová) ukazuje, kolik ještě reálně zbývá odpracovat v porovnání s ideálním rozložením zbývající práce
 3. Zbývající práce (zelená) udává počet zbývajících úkolů v jednotlivých dnech sprintu, podle dat jejich začátku a konce a stavů
 4. Dokončené úkoly (červená) ukazuje počet dokončených úkolů v jednotlivých dnech celého sprintu

Burndown graf tak může vypadat například takto:

Easy_Project_2017_Agile_board_09.png

 

Kanban - řízení projektových backlogů

Projektový backlog v Kanbanu je oproti zmíněné Scrum nástěnce trochu jednodušší, jak je vidět na obrázku. Má jen dva sloupce: Úkoly pro backlog a Projektový backlog. Všechny úkoly, které přesunete do projektového backlogu, se stanou částí Kanban nástěnky. Potřebujete-li úkol rychle najít, využijte vyhledávací pole v horní části stránky nebo si nastavte potřebný filtr, aby se vám zobrazily jen požadované úkoly. 

Easy_Project_2017_Agile_board_10.png

 

Kanban - řízení Kanban nástěnky

Na Kanban nástěnku se dostanete kliknutím na záložku, vypadá jako na obrázku níže. Analogicky ke Scrum nástěnce, i na Kanban nástěnce si můžete vytvářet různé stavy, fáze a propojení různých stavů úkolů. Úkoly by měly být posouvány zleva doprava, krok za krokem, kdy se po dokončení ocitnou v posledním pravém sloupci (Dokončeno). Samozřejmě jsou dostupné i swimlanes, které si vybíráte a nastavujete v rozbalovacím menu, stejně jako na Scrum nástěnce. Stejně tak jsou potřebné možnosti dostupné také v kontext menu, klasicky zobrazeném přes pravý klik na myši. Pro hromadné označení či výběr použijte CTRL/SHIFT klávesu. 

Easy_Project_2017_Agile_board_11.png

 

Nastavení

Potřebná nastavení jsou velmi podobná jak pro Scrum tak i pro Kanban, takže si je představíme společně. Klikněte na tlačítko Nastavení v bočním menu (vpravo). Můžete do sprintu přidávat nové stavy (sloupce, fáze) - tlačítkem Přidat stav. Přejmenovat si ho můžete kliknutím na název v poli. Pokud daný stav chcete ze sprintu odstranit, klikněte na Odstranit. Navíc si můžete nastavit automatické přesouvání úkolů do vybraného stavu - tato volba se nazývá "obsahuje tyto stavy úkolů". Například úkol ve stavu "Zrušeno" se automaticky změní na stav "Hotovo", mezitím se zároveň nový úkol přesune do sloupce/stavu Nový. Toto nastavení vám ušetří čas s manuálním upravováním stavů. Jakmile je stav úkolu spojen se stavem v Kanbanu, nelze mu nastavit jiný Kanban stav - z důvodů předcházení možných chyb. 

Když je úkol posunut do vybraného sloupce, spolu s automatickou změnou stavu ("Stav úkolu") můžete nastavit i přiřazení úkolu jinému uživateli (volba "a změnit řešitele na"). Pokud například přesunete na agilní nástěnce úkol do sloupce "Ke kontrole", status se automaticky změní také na "Ke kontrole". V části "Ostatní" můžete nastavit další detaily, které chcete zobrazovat u úkolů v přehledu sprintu. Podnadpis zobrazí zadanou informaci přímo pod jménem úkolu. Ohodnocení úkolu vyjadřuje číselnou hodnotu, zobrazuje se v pravém horním rohu na kartě detailu úkolu. Tato hodnota se používá k vypočtení různých hodnot v grafech, změna této hodnoty se tak projeví samozřejmě i v příslušném grafu. 

V části Dodatečné hodnoty můžete nastavit zobrazování avatarů u řešitelů, potřebná data, která chcete vidět (začátek nebo konec úkolu, datum vytvoření) a typ ikony úkolu. V Náhledu vidíte, v které části karty s detaily se bude dané info zobrazovat. 
K dispozici je také checkbox pro výběr, zda "Na kanbanu používat workflow" - zda chcete povolit použití workflow nastavení sprintu. Pokud máte správně upravena všechna nastavení a chcete je hned aplikovat, klikněte dole na Přepočítat stavy (dostupné jen ve Scrumu, ne v Kanbanu) - tím se vám upraví všechny úkoly podle nového nastavení stavů a sloupců. Nakonec si změny uložte - tlačítkem Aktualizovat

Easy_Project_2017_Agile_board_12.png

Nastavení hodnoty Ohodnocení úkolu se kromě grafů využívá také pro hodnotu úkolu v každém sloupci Scrum nástěnky. Pro metodu Scrum by tak měla být použita hodnota Předepsaná doba nebo Story points. Ostatní volby jsou vhodné pro jiné konkrétní využití, a jejich nastavení by tak mohlo ovlivnit nesprávné nebo chybné hodnoty v grafech a hodnotách sloupců. To platí zejména pro volbu Předepsaná doba - odpracovaný čas, které jinak nedoporučujeme.

 

Jak přidat plugin na stránku přehledu projektu nebo na vlastní úvodní stránku

Vlastní úvodní stránku si můžete jednoduše upravit editací - kliknutím na Přizpůsobit stránku (vlevo dole). Vyberte si umístění modulů na různá místa stránek. Agilní nástěnku si přidáte vybráním z rozbalovacího menu v požadované části stránky a dáte Uložit.  

Easy_Project_2017_Agile_board_13.png

 

Rychlá editace úkolů

Rychlá editace úkolů umožňuje vidět nebo upravit všechny důležité detaily konkrétního úkolu v samostatně otevřeném okně bez toho, abyste museli daný úkol otevírat z jeho záložky. Zobrazuje celistvý přehled všech detailů, které jsou jinak dostupné v běžném zobrazení konkrétního úkolu ze seznamu, tzn. konkrétní záložky, sloupce, tlačítka. Toto velmi rychlé a snadno dostupné okno využijte pro usnadnění řízení úkolů. Jednoduše klikněte na Scrum nebo Kanban nástěnce na jméno vybraného úkolu. 

Na obrázku vidíte, jak toto detailní zobrazení vypadá. V bočním menu jsou dostupná tlačítka rychlé navigace - ať už chcete úkol zkontrolovat, upravit, vidět potřebné detaily, popis, poznámky, přílohy, odpracovaný čas, spolupracovníky, tagy, podúkoly, nadřazené úkoly nebo úkoly související. 

Easy Project 2019 Agile board 14.jpg

Toto okno není jen pasivní zobrazení, všechny odkazy jsou plně aktivní a díky tomu můžete rychle použít jakoukoliv z možností pro úpravu. 

Easy Project 2019 Agile board 15.jpg

 

Okrajové případy

 • Pokud jste si na začátku nastavili volbu "Použít úkoly ze všech projektů" a přidali si do sprintu úkoly z jiných projektů, úkoly zůstanou ve sprintu zařazené i potom, co zpětně tuto volbu zrušíte. 
 • Aby se v Kanbanu zobrazovaly "Úkoly podle filtru", musí být zadána volba "Seskupit podle". 
 • Než vypnete Scrum u svého projektu, ujistěte se, že neobsahuje žádný aktivní otevřený sprint. Jinak by se totiž sprint sice zobrazoval v hlavním menu sprintů, ale už by nebylo možné ho otevřít ani upravit. 
 • Můžete zaznamenat lehce podivné chování mezi modulem Kanban a seznamem úkolů v Kanban přehledu - a to pokud chcete přesouvat úkoly do sloupce nebo do stavu, který ve workflow není povolen. Úkoly jednak nelze přesouvat do nepovoleného stavu/sloupce, jednak budou sice zdánlivě přesunuty, ale po znovunačtení nebo obnově stránky bude vše zase v původním stavu beze změn.  
 • Když je zobrazení Swimlane na nástěnce Scrum/Kanban nastaveno podle projektů, pak se vždy zobrazí všechny projekty, bez ohledu na nastavený filtr. Proto není možné filtrovat projekty v zobrazení Swimlane.
 • Filtrování ve Scrum/Kanban backlogu funguje pouze pro Backlog úkolů a Backlog projektu. Pro Backlog sprintu filtrování nefunguje.
Rychlá editace úkolů
Přidat obrázek ze schránky