Žádné plánované schůzky 23 Led 2022

AnonymníPoložky v projektovém rozpočtu a přehledech

Autor: Anonymní Zobrazeno: 3282
Vytvořeno: 24 Čvn 2018 Aktualizováno: 05 Lis 2020
Verze: 22
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Položky v projektovém rozpočtu a v přehledech

Položky v projektovém rozpočtu, na přehledu portfolia a v reportu cash flow byly přejmenovány kvůli lepšímu vyjádření jejich významu. Přinášíme vám přehled a vysvětlení všech těchto položek.

Začneme s přehledem v rozpočtu projektu.

2020-10-05_16h32_00.jpg

Příjmy

1) Skutečné příjmy - Příjmy zadané jako skutečné. Částka může být zobrazena včetně DPH nebo bez DPH, podle nastavení rozpočtu. 

2020-10-05_15h53_50.jpg

2) Plánované příjmy - Příjmy zadané v naplánovaném rozpočtu. Částka může být zobrazena včetně DPH nebo bez DPH, podle nastavení rozpočtu. 

Příjmy na přehledu portfolia:

2020-10-05_15h55_54.jpg

Náklady

3) Plánované osobní náklady - Plánované osobní náklady lze počítat různými způsoby, podle nastavení.
2020-10-05_15h58_52.jpg

 • Osobní náklady ( částka) - jedna zadaná částka, hrubý odhad
 • Osobní náklady (součet předepsaných hodin na celém projektu * plánovaná hodinová sazba) - hrubý odhad hodin a očekávaná průměrná sazba
 • Osobní náklady (předepsaná doba * plánovaná hodinová sazba) - počítá u vytvořených úkolů s předepsanou dobou celého projektu a s plánovanou hodinovou sazbou
 • úkol nemá řešitele (předepsaná doba * plánovaná hodinová sazba), úkol má řešitele (předepsaná doba * sazba dle pořadí)

4) Skutečné osobní náklady - odpracovaný čas * hodinová sazba. Nastavení sazeb je detailně vysvětleno v příslušném článku. V projektovém rozpočtu je tato položka zobrazena podle nastavení rozpočtu. 
2020-10-05_15h59_20.jpg
Doporučujeme zde použít interní sazbu. Externí sazba je určena hlavně pro určení částky, kterou fakturujete zákazníkům. 

Osobní náklady v přehledu portfolia

2020-10-05_16h06_45.jpg

*) Průměrná hodinová sazba - celkové osobní náklady děleno odpracovaným časem (hodinami) na projektu
Plánované hodiny - odhadované hodiny, pokud je nastavena druhá volba v plánovaných osobních nákladech

Náklady

Za náklady lze považovat všechny ostatní výdaje. Částku v této oblasti lze zobrazovat včetně DPH nebo bez DPH, podle nastavení rozpočtu. 

2020-10-05_16h27_00.jpg

5) Plánované výdaje - projektové výdaje naplánované v rozpočtu (materiál, pronájem, služby a podobně)

6) Skutečné výdaje - projektové výdaje zadané v rozpočtu jako skutečné (materiál, pronájem, služby a podobně)

Náklady v přehledu portfolia

2020-10-05_16h12_34.jpg

Cestovní náklady a výdaje

7) Cestovní náklady - vzdálenost * cena za jednotku (km)

8) Cestovní výdaje - náhrady - počet dní * náklad za den

Cestovní položky nejsou v plánovaném rozpočtu zobrazovány. Hrubé odhady cestovních nákladů lze přidat do plánovaných výdajů.

Cestovní náklady v přehledu portfolia
2020-10-05_16h35_04.jpg

Zisky a marže

Plánované a skutečné zisky jsou počítány z částek v nastavení rozpočtu. 
2020-10-05_15h59_20.jpg

2020-10-05_15h53_50.jpg

9) Plánovaný zisk = Plánované příjmy mínus celkové plánované náklady

10) Skutečný zisk = Skutečné příjmy mínus celkové náklady

11) Zisková marže = Zisk  / příjmy. Jde o poměr částek zbylých z výnosu po započtení nákladů na prodej.

12) Hrubá marže = Zisk / (Příjmy - výdaje). Procento hrubých příjmů, vypočtené z výnosů.

2020-10-05_16h38_14.jpg

Celkové náklady

Celkové náklady jsou jednoduše součtem plánovaných osobních nákladů a plánovaných nákladů. 

Celkové náklady (skutečné) jsou součtem skutečných osobních nákladů, skutečných výdajů, cestovních nákladů i cestovních výdajů.

V přehledu portfolia vidíte všechny možné kombinace nákladů (s nebo bez DPH) a osobních nákladů (interní nebo externí sazby). 

2020-10-05_16h40_12.jpg

Jak se počítá Zisk

Při změně měny v modulu „Rozpočty“ na projektu je hodnota „Zisk“ výsledkem Příjmy - Celkové náklady (Osobní náklady + Výdaje). Řekněme například, že používáte měnu USD:

 • Příjmy ($)
 • Celkové náklady ($)
 • Personální náklady ($)
 • Výdaje ($)
 • Zisk ($) = příjmy ($) - celkové náklady ($)

A když uživatel změní měnu z „USD“ na „EUR“, všechny uvedené hodnoty se změní na základě měnového kurzu vyjma hodnoty „Zisk“, protože ta se počítá z „Příjmy - Celkové náklady“, takže výsledek bude vypadat takto:

 • Příjmy ($) → převedeny na Příjmy (€)
 • Celkové náklady ($) → převedeny na Celkové náklady (€)
 • Osobní náklady ($) → převedeny na Osobní náklady (€)
 • Výdaje ($) → převedeny na Výdaje (€)
 • Zisk v (€) = Příjmy (€) - Celkové náklady (€)

Pokud uživatel přidá Příjmy/Výdaje v €, budou se počítat stejným způsobem. Každá hodnota je založena na konkrétním směnném kurzu a každý směnný kurz souvisí s jeho datem. Proto je důležité si uvědomit, že hodnota „Zisk“ se počítá a nepřevádí.

Rozpočty
Přidat obrázek ze schránky