Žádné plánované schůzky 22 Zář 2021

AnonymníMěny

Autor: Anonymní Zobrazeno: 3701
Vytvořeno: 05 Říj 2018 Aktualizováno: 19 Čvc 2021
Verze: 10
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Jak nastavit přepočty měn

Pro nastavení měny jděte do Menu Další -> Administrace -> Měna. Dále pokračujte kliknutím na Seznam měn. Otevře se vám stránka se seznamem aktivních a dostupných měn pro přidání (detail je vidět níže na obrázku). Aktivní měny si můžete vybrat ze seznamu dostupných kliknutím na tlačítko "Přidat". Nelze nijak ručně vytvořit novou měnu, která není uvedena na seznamu. Můžete ale editovat podrobnosti u již existujících měn na seznamu. Pro odebrání měny ze seznamu klikněte na tlačítko "Smazat"

Easy Project 2017 Currency 01.jpg

Pro úpravu existující měny je potřeba ji nejdříve aktivovat. Dále použijte tlačítko "Upravit" na stejné řádce. Můžete upravovat tyto detaily: název, symbol. Ještě je potřeba vybrat, pro které projekty bude vybraná měna použita a zda je nastavena jako výchozí.

Easy Project 2017 Currency 02.jpg

Na tomto místě můžete měnu pro projekt upravovat kdykoliv, změna je také možná v nastavení projektu (detaily na obrázku).

Easy Project 2017 Currency 03.jpg

V měnách je nyní integrován také modul Rozpočty (příjmy, výdaje, personální náklady, zisk...). Práce s měnou je tak nyní ještě snazší, stačí si vybrat požadovanou měnu z jednoduchého rozbalovacího menu přímo v Rozpočtech, bez nutnosti úpravy nastavení Měny na globální nebo projektové úrovni. Modul Rozpočty byl integrován do WBS v Cost Breakdown Structure.

Easy Project 2017 Currency 04.jpg

Měny - Q&A

Měny jsou modulem odpovědným za uspořádání a kalkulaci entit, které používají cenové funkce (jsou definovány měnou). Kalkulace je podporována zde:

  • Finanční výkazy -> interní a externí sazby jsou definovány v měně, nastavené u projektu
  • CRM
  • Rozpočty/cashflow

Měna může být nastavena u projektu. Měny lze spravovat v sekci Administrace, správce aplikace může přidávat měny ze seznamu a případně pro ně upravovat vhodné označení (symboly). Pokud není nastaven žádný symbol, bude použit ISO kód pro danou měnu (3 písmena). Označení měny se zobrazuje za konkrétní částkou. Toto zobrazení si můžete změnit v peněžním modulu v nastavení projektu.  

Pro aktivaci nové měny v systému je potřeba spustit:

bundle exec rake easyproject:currency_update_tables RAILS_ENV=production

a RESTARTOVAT SERVER.

Chcete-li používat původní data s novou měnou, musíte si nastavit sazby pro převod měn a pak spustit:

bundle exec rake easyproject:currency_recalculate_all RAILS_ENV=production

Nebo vše v jednom kroku:

bundle exec rake easyproject:currency_update_tables_and_recalculate RAILS_ENV=production

Jak už jsme zmínili, po každém spuštění příkazu je vyžadován restart. Po přidání nové měny důrazně doporučujeme spustit rekalkulaci na serveru. Jinak budou nová data nekonzistentní a nekorektní. Sazby pro přepočet můžete nastavit manuálně nebo je synchronizovat z ECB. Pro zobrazení možnosti synchronizace jděte do tabulky s nastavením sazeb a měnu aktivujte. Nastavte předchozí pracovní den a klikněte na synchronizaci. 

Kromě možnosti synchronizace podle ECB je dostupná i možnost uzamčení sazeb starších než X měsíců a úprava volby pro záložku "Sazby podle měny", kde si můžete vybrat den v měsíci a pořadí měsíce před a po aktuálním měsíci. Interně měna funguje na principu změny databázových tabulek, přidáním přípony měny do sloupce s cenou. Tyto sloupce jsou přepočítávány, když je v dané entitě uložena změna sazeb, ceny, měny nebo data. 

Rozpočty, CBS - Struktura rozpadu nákladů
Přidat obrázek ze schránky