No upcoming meetings 06 Aug 2020

Jak přidat nového uživatele

Author: Easy Admin Displayed: 509
Created: 11 Feb 2020 Updated: 29 Jul 2020
Version: 14
Tags: users

Přeloženo yes -- --
MoreLess

Jak přidat nového uživatele

Nového uživatele můžete přidat buď přes menu Další > Administrace > Uživatelé nebo jednodušší cestou - menu Další > Uživatelé - a kliknutím na zelené tlačítko Nový uživatel. Uvidíte následující stránku:

Easy Project How to add a new user 01.jpg

Základní nastavení

Vyplňte všechna potřebná pole.

Easy Project How to add a new user 02.jpg

Poznámka: Checkbox "Systémový uživatel" se používá pouze na operace v Easy Project (REST API), není to skutečná osoba, účet je součástí placené licence. Uživatelský účet je pak dostupný pouze na potřebných místech, jinak je jeho stav běžně skrytý. 

Administrátor, malý administrátor, non-administrátor

Každý z uživatelů může mít následující typ účtu:

  • Administrátor - má plný přístup a všechna oprávnění pro všechny oblasti aplikace
  • Malý administrátor - má plný přístup a oprávnění pro vybrané oblasti aplikace
  • Non-administrator - má pouze takový přístup a oprávnění příslušející jeho členství v projektech, uživatelských rolích a typu uživatele

Autentifikace

V této části můžete buď přímo zadat heslo nebo ho nechat vygenerovat,

Easy Project How to add a new user 03.jpg

nebo si nový uživatel nastaví své heslo při přihlášení. To bude vypadat takto:

Easy Project How to add a new user 04.jpg

E-mailová oznámení

Nastavte, kdy bude uživatel dostávat e-mailová upozornění. Toto nastavení, pokud chcete, si může také upravit sám uživatel.

Easy Project How to add a new user 05.jpg

Nastavení

Easy Project How to add a new user 06.jpg

Formát hodin má dvě varianty, vyberte, jakým způsobem se bude údaj zobrazovat.

Easy Project How to add a new user 07.jpg

Zápis času pomocí

Zde můžete zvolit, jakou formou si bude uživatel zapisovat čas - pomocí času, pomocí rozsahu (od - do) nebo pomocí času i rozsahu.

Easy Project How to add a new user 08.jpg

Zarovnání čísel určí na jakou stranu se zarovná zobrazení čísel.

Časové pásmo

Vyberte časové pásmo pro každého uživatele individuálně. Pokud nenastavíte žádné, bude použito časové pásmo podle nastavení serverů.

Easy Project How to add a new user 09.jpg

Podpis v e-mailu

Automatický podpis pro e-mailové zprávy můžete uživateli nadefinovat zde nebo ho opět můžete nechat, aby si jej nastavil sám ve svém účtu (necháte mu oprávnění k této úpravě).

Ve snadném CK editoru si můžete nastavit různé formáty a přidat obrázky.

Easy Project How to add a new user 10.jpg

Poslední z věcí, které je potřeba nastavit, je určení rolí a práv přidávaného uživatele. Pozor na to, že pokud při vytváření nového nebo editaci existujícícho uživatele zvolíte "Použij role a práva podle uživatele", pak se nepřenesou ty role a práva, která jsou u vybraného uživatele nastavená podle jeho členství ve skupinách, ale budou uplatněna pouze jeho osobní oprávnění. Skupinové členství, skupinové role a práva nelze mezi uživateli přenést.

Easy Project How to add a new user 11.jpg

Z rozbalovacího menu vyberte uživatele, podle kterého se role a práva nastaví.

V ukázce jsme pro zkopírování práv vybrali uživatele, který je konzultantem podpory.

Pokud se vzápětí podíváte na přehled projektů nového uživatele, uvidíte, že byl také začleněn do projektů a v každém mu byla zadána příslušná role, takže není potřeba mu vše nastavovat ručně. 

Easy Project How to add a new user 12.jpg

Poznámka: Tato přihlašovací stránka se zobrazuje pouze v demo verzi. V plné verzi aplikace je vždy potřeba zadat celé uživatelské jméno a heslo k účtu. 

Easy Project How to add a new user 13.jpg

 

Jak přidat uživatele do projektu

  1. Uživatele můžete do projektu zadat samostatně.
  2. Nelze přidat uživatele a zároveň skupinu jedním krokem. Jako první přidejte uživatele a potom skupinu s tímto vybraným uživatelem (pak je uživatel v obou rolích).
  3. Nelze přidat znovu samostatně uživatele, pokud už je zařazen do projektu jako člen skupiny.

 

Corner situations

  • Pokud při vytváření nového nebo při editaci existujícícho uživatele zvolíte "Použij role a práva podle uživatele", pak se nepřenesou ty role a práva, která jsou u vybraného uživatele nastavená podle jeho členství ve skupinách, ale budou uplatněna pouze jeho osobní oprávnění. Skupinové členství, skupinové role a práva nelze mezi uživateli přenést.
  • Nastavení zobrazení formátu hodin v profilu uživatele není aplikováno na Pracovní výkazy, kde je vždy použit krátký formát.
  • Role Malý administrátor nemá oprávnění v sekci "Uživatelé" upravovat přihlašovací jméno, heslo, e-mailové adresy. Nevidí ani nastavené RSS a API klíče adminů. 
Avatary a gravatary
Add picture from clipboard