Žádné plánované schůzky 24 Led 2021

Easy AdminMožnosti vyhledávání

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 227
Vytvořeno: 16 Dub 2020 Aktualizováno: 01 Říj 2020
Verze: 9
Klíčová slova:

Přeloženo ano -- --
VíceMéně

Jaké jsou možnosti vyhledávání

Fulltext
Našeptávač
Pole pro dotazy
Hledání v pravém bočním panelu
Speciální symboly

 

Fulltext

Pole pro fulltext vyhledávání najdete v pravém horním rohu aplikace. Jakmile do něj začnete psát hledané slovo, našeptávač začne zobrazovat nalezené shody (pokud je povolen - toto ověříte v Administraci > Nastavení > Obecné > Povolit našeptávač vyhledávání). Pokud nemáte našeptávač povolen, pak je potřeba po vepsání hledaného slova kliknout na enter. Požadovaný výsledek se kliknutím zobrazí v aktuálním okně. 

Můžete si určit, v jakém druhu entity se bude vyhledávat. Jako první před hledané slovo napište jedno z těchto písmen: 

  • t: hledání pouze v úkolech, např.: "t: analýza"
  • p: hledání v projektech, např.: "p: projekt výroba"
  • u: hledání v uživatelích, např.: "u: petr"

Image20200416180150_1.jpeg

Pokud mezi nabízenými výsledky v našeptávači není přesně to, co hledáte, pak klikněte na enter a systém začne hledat klasickým způsobem. K vyhledávání se také dostanete přidáním /search za konkrétní URL adresu. Nastavením pokročilého vyhledávání si můžete detailněji upřesnit, co a kde chcete hledat. Víte-li, že je hledaná věc v konkrétním projektu, pak si můžete zaškrtnout checkbox pro hledání v projektu. Tyto checkboxy si můžete nadefinovat v Administraci > Nastavení > Obecné > Výchozí typy pro fulltextové vyhledávání

Pokud máte otevřený projekt a použijete pole hledání v pravém horním rohu, systém bude hledat pouze v právě otevřeném projektu.
Pro CRM cases si v pokročilém hledání opět pomocí checkboxu můžete nastavit, zda chcete hledat mezi "Všechny CRM stavy" (takto označenými k hledání přísušným checkboxem) či mezi stavy bez ohledu na jejich nastavení.
 

Image20200416175921_1.jpg

 

Našeptávač

Našeptávač napomáhá klasickému hledání v případech, kdy se nabízí příliš dlouhý seznam výsledků. Začnete jednoduše psát a relevantní výsledky se rovnou nabízejí automaticky. 

Image20200416181612_1.jpeg

 

Pole pro dotazy

Tento způsob hledání je dostupný u seznamů, například v seznamu úkolů. Napište hledané slovo, potvrďte enterem - vyhledají se jen ty názvy entit, které odpovídají zadání. 

Image20200416182624_1.jpeg

 

Hledání v pravém bočním panelu

Pole hledání v pravém bočním panelu využijte pro rychlé dohledání kontaktů, uživatelů nebo článků v Znalostní bázi (Knowledge base). 

Image20200416183814_1.jpeg

 

Speciální symboly

Pro lepší vyhledávání můžete využít speciální znaky, které fungují ve všech typech vyhledávání. Vybraný znak vždy nahrazuje jeden nebo více znaků v konkrétním řetezci hledání. Znaky můžete i kombinovat. 

Symbol Popis Příklad
% nahrazuje žádný nebo více znaků bl% vyhledá bl, black, blue, nebo blob
_ nahrazuje jeden znak h_t vyhledá hot, hat, nebo hit
[] nahrazuje každý zadaný znak v závorce h[oa]t vyhledá hot a hat, ale ne hit
^ nahrazuje všechny znaky, kromě uvedených v závorce h[^oa]t vyhledá hit, ale ne hot ani hat
- určuje rozsah znaků c[a-b]t vyhledá cat a cbt
Přidat obrázek ze schránky