No upcoming meetings 06 Aug 2020

Kategorie úkolů

Author: Easy Admin Displayed: 88
Created: 24 Apr 2020 Updated: 29 Jul 2020
Version: 6
Tags:

Přeloženo yes -- --
MoreLess

Jak používat Kategorie úkolů

Kategorie úkolů fungují jako skupiny, podle kterých můžete úkoly třídit. Hlavním účelem je zjednodušení struktury úkolů, přehlednost a zrychlení jejich vyhledávání. Stejně jako úkoly samotné, také kategorie úkolů mají vlastní hierarchii založenou na nadřazených a podřízených kategoriích. Navíc každou kategorii lze přiřadit k vybranému uživateli, který je za ni zodpovědný. 
Pro využívání kategorií u svých projektů si jako první upravte nastavení Standardních polí v typech úkolů: menu Další > Administrace > Typy úkolů > vyberte typ úkolu > Standardní pole

Image20200424043203_1.jpeg

Dále si otevřete některý z vašich projektů, u kterého je vytvořen úkol daného typu. Jděte do Základního nastavení projektu (ikona nastavení vpravo), kde uvidíte položku Kategorie úkolů. Zde najdete zelené tlačítko pro vytvoření nové kategorie. 

Image20200424043203_2.jpeg

A takto vypadá formulář pro novou kategorii. Zadejte jméno, vyberte uživatele, kterému chcete kategorii přiřadit, a dále můžete vybrat podřízenou kategorii, chcete-li tvořit další stupně kategorií. 

Image20200424043203_3.jpeg

Jakmile kategorii vytvoříte, bude dostupná v seznamu kategorií, kde ji můžete upravovat nebo smazat. Máte-li vytvořeno více kategorií, můžete jejich pořadí posunout pomocí ikony šipky. V tomto pořadí se pak budou kategorie zobrazovat v rozbalovacím menu u úkolů.

Image20200424043203_4.jpeg

Nakonec si otevřete svůj projekt a příslušný typ úkolu, přes editaci úkolu novou kategorii vyberte a výběr uložte. Nyní tak můžete třídit úkoly podle kategorií. 

Image20200424043203_5.jpeg

Typy úkolů
Add picture from clipboard