Žádné plánované schůzky 19 Led 2021

Easy AdminPoznámky k verzi: 10.2.2

Autor: Easy Admin Zobrazeno: 183
Vytvořeno: 02 Čvn 2020 Aktualizováno: 24 Říj 2020
Verze: 10
Klíčová slova:

Přeloženo ne -- --
VíceMéně

Toto si prosím přečtěte před upgradem na verzi platformy 10.2.2.

Help desk: Zákaz, aby se nečlen stal spolupracovníkem

Dříve:
V Help desku byl automaticky přidán nečlen projektu jako spolupracovník na ticketu (sledovatel), pokud byl do poštovní schránky helpdesku doručen e-mail s tímto uživatelem zahrnutým do kopie (cc) zprávy.

Nyní:
V helpdesku se již nečlen projektu automaticky nepřidává jako spolupracovník na ticketu (sledovatel), pokud je do poštovní schránky helpdesku odeslán e-mail s tímto uživatelem zahrnutým do kopie (cc) zprávy. Pokud je však uživatel členem projektu, je automaticky přidán jako spolupracovník na ticketu (sledovatel).

Varování po změně nastavení rozpočtu

Při pokusu o změnu nastavení rozpočtu „Příjmy/výdaje budou formou“ se zobrazí varování o důsledcích uložení této změny.

Image20200606224619_1.png

Avatary s jinými symboly než ASCII se nezobrazují

Dříve:
Avatary nahrané uživatelem obsahující v názvu souboru symboly jiné než ASCII nebyly v profilu uživatele zobrazeny. Místo toho se objevil výchozí avatar vytvořený systémem.

Nyní:
Avatary nahrané uživatelem obsahující symboly jiné než ASCII jsou správně zobrazeny v profilu uživatele.

Image20200606230914_1.png

Help desk: drag-and-drop na akční tlačítko - nekonečné načítání

Dříve:
Když byl v Help desku přetažen a puštěn (drag-and-drop) tiket na akční tlačítko (easy button), nebylo vidět, že tlačítko bylo použito a zdálo se, že probíhá nekonečně dlouhé načítání. Proces tlačítka byl však proveden na pozadí.

Nyní:
Drag-and-drop tiketu již nevyvolá nenačítání a akční tlačítka reagují správně.

Image20200607035155_1.png

Plánovač: K zobrazení záznamů docházky v modálním zobrazení je vyžadováno právo k prohlížení docházky

Dříve:
Záznamy docházky v modálním zobrazení Plánovače byly vidět i bez práva prohlížet docházku pro tuto konkrétní uživatelskou roli.

Nyní:
Sledování záznamů docházky v modálním zobrazení Plánovače vyžaduje právo k prohlížení docházky pro tuto konkrétní uživatelskou roli.

Plánovač: Pro zobrazení obchodních aktivit v modálním zobrazení je vyžadováno právo k prohlížení CRM případů / Kontaktů

Dříve:
Obchodní aktivity pro CRM případy / Kontakty v modálním zobrazení Plánovače bylo možno prohlížet i bez práva prohlížet CRM případy / Kontakty pro tuto konkrétní uživatelskou roli.

Nyní:
Sledování obchodních aktivit pro CRM případy / Kontakty v modálním zobrazení Plánovače vyžaduje právo k prohlížení CRM případů / Kontaktů pro tuto konkrétní uživatelskou roli.

Plánovač: Modální zobrazení pro externí událost nelze otevřít

Dříve:
Modální zobrazení pro externí událost se neotevřelo po rozkliknutí v Plánovači.

Nyní:
Modální zobrazení pro externí událost se po rozkliknutí v Plánovači otevře správně.

Image20200607202057_1.png

Přidat obrázek ze schránky